Dňa 21. 6. 2023 boli v Nitre slávnostne ocenení majstri odborného výcviku p. Anna Hluchá a 
Mgr. František Plavý
, ktorí sa zaslúžili o dosiahnutie výborných výsledkov žiakov v súťažiach
Skills Slovakia v školskom roku 2022/2023.  Ocenenia získali aj žiaci – Ondrej Kulíšek,
Mário Gálik a Patrícia Macháčová.
 

Cieľom programu „Slávnostného oceňovania“ je vytvoriť novú tradíciu aktivity pri zavŕšení školského roka a zdieľanie mimoriadnych výsledkov žiakov škôl.

Ocenenia získali žiaci a pedagógovia z rúk významných osobností zástupcov praxe Rady zamestnávateľov Slovenska v partnerstve so ŠIOV.