Školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti sa uskutočnilo 24. 02. 2016. Obhajoby sa zúčastnilo

11 žiakov. Práce boli zaradené do 3 súťažných odborov. Obhajoba žiakov bola na dobrej úrovni, s praktickými ukážkami, degustáciou, vlastnými návrhmi na zlepšenie, na podporu CR vo vybranej obci, prezentáciami, či závermi s dotazníkov.

Poradie prác v jednotlivých odboroch:

03 – Chémia, potravinárstvo

Matthias Poláček III. A                  Syry

Dominik Maček III. A                     Čaje

08 – Hoteliérstvo, gastronómia, cestovný ruch

Kristína Pazderníková III. M        Zvyky a tradície v Hladovke

Andrej Schnieder V. F                   Dezerty, múčniky, cukrovinky

Paulína Jurisová III. A                    Múčniky

15 – Ekonomika a riadenie

Barbora Výbochová III. M                           Analýza pasívnych bankových operácií vybraných bánk

Do okresného kola postúpili práce: Syry, Zvyky a tradície v Hladovke, Dezerty, múčniky, cukrovinky, Analýza pasívnych bankových operácií vybraných bánk.

V okresnom kole, ktoré sa konalo dňa 21. 03. 2016, uspeli práce Barbory Výbochovej a Andreja Schniedera a postúpili do krajského kola.

V krajskom kole sa umiestnil Andrej Schnieder na 3. mieste.

 

 

Srdečné gratulujeme a tešíme sa z úspechov.