Prvý tohtoročný  medzitriedny turnaj máme úspešne  za sebou. Futsalového turnaja sa  dňa 18.10. 2023 zúčastnili chlapci piatich tried. Prvé miesto získala trieda III.C, druhé miesto patrí I.F a na treťom mieste sa umiestnili chlapci IV.A triedy. 
Všetkým ďakujeme za účasť a dobrú  atmosféru 🙂 
Najbližšie nás čaká mix ringo turnaj, tak poďme trénovať!  🙂