Mladý Slovák 2016

V tomto školskom roku sa uskutočnil už IX. ročník súťaže „Mladý Slovák“, ktorá je určená pre žiakov II. a III. ročníka stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Jej cieľom je zvýšiť záujem mladých ľudí o tradície, kultúru a históriu slovenského národa.

Do súťaže sa každoročne zapájajú aj žiaci našej školy, aby preukázali svoje vedomosti z dejepisu, geografie a tiež z oblasti kultúry a športu.  Školské kolo sa konalo 13. apríla 2016 a jeho víťazkou sa stala Katarína Slučiková (III.M). Spolu s  Dominikou Škorovou (II.F), ktorá skončila na 2. mieste,  postupujú do krajského  kola.