Termíny

Termíny Celoživotné vzdelávanie a rekvalifikačné kurzy nové termíny rekvalifikačných kurzov Odbor Kuchár 12.10.2020 – 20.01.2021predpokladaný termín skúšky 23.01.2021 Odbor Čašník, servírka 12.10.2020 – 20.01.2021predpokladaný termín skúšky 23.01.2021 Odbor Cukrár predpokladaný termín skúšky   

Usmernenie

Usmernenie   Proces overovania odbornej spôsobilosti – základné pojmy a náležitosti podľa zákona č. 315/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov   Vymedzenie niektorých pojmov   Odborná spôsobilosť je súhrn vedomostí, zručností a schopností požadovaných na výkon pracovnej činnosti. Skúška na overenie odbornej…

Organizačné údaje k rekvalifikačným kurzom

Organizačné údaje k rekvalifikačným kurzom   Centrum odborného vzdelávania a prípravy pri Hotelovej akadémii v Žiline poskytuje  odborné vzdelávanie a odbornú prípravu v rámci celoživotného vzdelávania podľa požiadaviek fyzických a právnických osôb.Teoretické a praktické vyučovanie zabezpečuje vo vlastných priestoroch a prevádzkach: Pracovisko OV –  Reštaurácia pri ŽSK, Komenského 48, Žilina                                   Pracovisko OV – Školská jedáleň, Hlinská 33, Žilina Vzdelávanie ponúkame…