Termíny

Termíny Celoživotné vzdelávanie a rekvalifikačné kurzy nové termíny rekvalifikačných kurzov Odbor Kuchár 01. 02. 2022 – 02. 05. 2022predpokladaný termín skúšky 03. 05. 2022 Odbor Čašník, servírka 01. 02. 2022 – 02. 05. 2022predpokladaný termín skúšky 03. 05. 2022 Odbor Cukrár 01. 02. 2022 – 30. 03. 2022predpokladaný termín skúšky 31. 03. 2022  

Overovanie odbornej spôsobilosti

Overovanie odbornej spôsobilosti   Proces overovania odbornej spôsobilosti – základné pojmy a náležitosti podľa zákona č. 315/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov   Vymedzenie niektorých pojmov Odborná spôsobilosť je súhrn vedomostí, zručností a schopností požadovaných na výkon pracovnej činnosti. Skúška na overenie…

Základné informácie k rekvalifikačným kurzom

Základné informácie k rekvalifikačným kurzom     Rekvalifikačné kurzy – akreditované vzdelávacie programy Názov akreditovaného programu/číslo akreditácie Počet hodín Cena v EUR Miesto realizácie Informácie a kontakty Kuchár3328/2013/48/1 500 600,- Pracoviská 0VHotelovej akadémie  ŽA Reštaurácia pri ŽSK Školská jedáleň www.hazilina.sk sekretariat@hazilina.sk 041/ 70 10 412 Čašník, servírka3328/2013/48/2 500 600,- Pracoviská 0VHotelovej akadémie  ŽA Reštaurácia pri…