Organizačné údaje k rekvalifikačným kurzom

Organizačné údaje k rekvalifikačným kurzom   Centrum odborného vzdelávania a prípravy pri Hotelovej akadémii v Žiline poskytuje  odborné vzdelávanie a odbornú prípravu v rámci celoživotného vzdelávania podľa požiadaviek fyzických a právnických osôb.Teoretické a praktické vyučovanie zabezpečuje vo vlastných priestoroch a prevádzkach: Pracovisko OV –  Reštaurácia pri ŽSK, Komenského 48, Žilina                                   Pracovisko OV – Školská jedáleň, Hlinská 33, Žilina Vzdelávanie ponúkame…