Základné informácie k rekvalifikačným kurzom

Základné informácie k rekvalifikačným kurzom         Rekvalifikačné kurzy – akreditované vzdelávacie programy   Názov akreditovaného programu/číslo akreditácie Počet hodín Cena v EUR Miesto realizácie Informácie a kontakty Kuchár3328/2013/48/1 500 750,- Pracoviská 0VHotelovej akadémie  ŽA Reštaurácia pri ŽSK Školská jedáleň www.hazilina.sk sekretariat@hazilina.sk 041/ 70 10 412 Čašník, servírka3328/2013/48/2 500 750,- Pracoviská 0VHotelovej akadémie …