Zahraničné odborné praxe a projekt Erasmus plus

Zahraničné odborné praxe a projekt Erasmus plus     INFORMÁCIE K ZAHRANIČNÝM ODBORNÝM PRAXIAM A K PROJEKTU ERASMUS PLUS   PRIHLÁŠKA NA ZAHRANIČNÚ ODBORNÚ PRAX A PROJEKT ERASMUS PLUS