ŠKVP

  Platné ŠkVP pre študijné a učebné odbory   ŠkVP platné od 1. septembra 2015 6323 K hotelová akadémia6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu6444 K čašník, servírka – 4roč.6445 K kuchár – 4roč.6444 H čašník, servírka – 3roč.6445 H kuchár – 3roč.2964 H cukrár – 3roč.6421 L spoločné stravovanie – 2roč. nadstavbové štúdium   ŠkVP…