Triedy

Triedy     TRIEDA      KÓD A NÁZOV ŠTUDIJ./UČEB. ODBOR TRIEDNY PROFESOR UČEBŇA I.A 6444 K čašník, servírka  6445 K kuchár Mgr. Machynková 105 I.C 6445 H kuchár Mgr. Bednarovský 107 v.b. I.D 6444 H čašník, servírka, 2964 H cukrár Mgr. Abafiová 106 v.b. II.A 6444 K čašník, servírka  6445 K kuchár Ing. Ťažká 102 II.C…