Triedy

Triedy     TRIEDA      KÓD A NÁZOV ŠTUDIJ./UČEB. ODBOR TRIEDNY PROFESOR UČEBŇA I.A 6444 K čašník, servírka  6445 K kuchár Mgr. Záchenská 103 I.C II.C6445 H kuchár Mgr. Rychtarčíková 201 I.D 6444 H čašník, servírka, 2964 H cukrár Mgr. Hanuliaková 207 II.A 6444 K čašník, servírka  6445 K kuchár Mgr. Machynková 105 II.C 6445…