Triedy

Triedy     TRIEDA      KÓD A NÁZOV ŠTUDIJ./UČEB. ODBOR TRIEDNY PROFESOR UČEBŇA I.A 6444 K čašník, servírka  6445 K kuchár Mgr. Mičencová 203 I.C II.C6445 H kuchár Mgr. Piačeková 106 I.D 6444 H čašník, servírka, 2964 H cukrár PaedDr. Juchová 203 v.b II.A 6444 K čašník, servírka  6445 K kuchár Mgr. Záchenská 103 II.C…