od 24. 06.  – odovzdávanie učebníc,  triednické práce, odovzdávanie skriniek, výlety, exkurzie.      Odovzdať čisté skrinky  a kľúče od skriniek, upratať učebne (z lavíc odstrániť  zo spodnej  časti lavíc žuvačky, vyprázdniť skrine v triedach…..).