Dňa 15. februára 2024 sa naši žiaci Simona Lašová (2.F) a Ondrej Prusek (1.F) zúčastnili 2. ročníka TURIEC INTERNATIONAL BARTENDER CUP 2024.
Simona a Ondrej sa umiestnili  v striebornom pásme.

Žiakom a aj pani profesorke Mgr. K. Ďurianovej, ktorá žiakov pripravovala, blahoželáme 😊