Dňa 9. 12. 2015 sa konal v hoteli Holiday Inn 4. ročník súťaže Žilinská gastronomická jeseň.

Súťaž organizoval Žilinský klub Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov.
Súťažilo sa v troch odboroch – kuchár, pekár a culinary cup junior team.
Naša škola získala úspechy v nasledovných disciplínach:
♣ disciplína KUCHÁR – JUNIOR

a) STUDENÁ KUCHYŇA

1. miesto RICHARD GLASNÁK (4.B) pod vedením pána majstra J. Šimku

b) TEPLÁ KUCHYŇA

Téma: JESEŇ NA TANIERI – JEDLÁ Z TEKVICE A STRUKOVÍN

1. miesto DÁVID RUML (3.C) pod vedením pána majstra F. Plavého

2. miesto MARIÁN MRAVEC (2.C) pod vedením pani majsterky S. Račkovej

 

♣ disciplína CULINARY CUP JUNIOR TEAM

 

1. miesto „TOP ŠKOLA SLOVENSKA“

Tím tvorili 3 súťažiaci pod vedením pani majsterky M. Kamenčíkovej a  pána majstra F. Plavého

ADAM JANKOVSKÝ (3.C)

MAREK PAPUČÍK (2.B)

ANDREJ ŠÁLEK (3.G),

ktorí spoločne pripravili slávnostnú misu pre  8 osôb s ukážkovým tanierom a 2 druhmi omáčok. Jeden z tímu  – ANDREJ ŠÁLEK (3.G)

sa  zúčastnil v kategórie Teplá kuchyňa junior.

Všetkým oceneným, ako aj tým, ktorí ich na súťaž pripravovali

GRATULUJEME a ĎAKUJEME za reprezentáciu školy!

😀