12. 06. – klasifikačná porada pre III.C, III.D                                                                                           
12. 06. – triednické práce, čistenie tried – III.C, III.M
14. 06. – 16. 06. – študijné voľno pre III.C, III.D

19. 06. – 21. 06. 2022 praktická časť záverečných skúšok
22.
06. –  ústna časť ZS