Dňa 14. 01. 2016 získali

Tomáš Dubáč (1.M)    4. miesto v okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2A

a

Nadežda Drugová (5.F)    4. miesto v okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2B.