29. 01.
účasť na súťaži SKILLS, finálové kolo
účasť na baristickej súťaži SLOVAK BARISTA CUP junior 2016

účasť na súťaži v kategórii STUDENÁ KUCHYŇA organizovanou Slovenským kuchárskym zväzom


29. 01. – 30. 01. účasť na odbornej súťaži METRO HORECA Bratislava


29. 01. – odborná exkurzia DANUBIUS GASTRO Bratislava