7. 10. 2016  sa uskutočnila na našej škole séria besied s pracovníčkami CPPPaP na tému Obchodovania s ľuďmi.