15.11. – Burza informácií – prezentácia školy – Kongres Hotel Slovakia