09. 09. – Deň obetí holokaustu a rasového násilia (pripraviť a realizovať v ďalšom týždni aktivity v rámci  vyučovacích hodín)