do 23. 03. – vykonať dodatočné a rozdielové skúšky neklasifikovaných žiakov za 1. polrok