Meno Pozícia E-mail Telefón
Mgr. Linda Ďuríčková samostatná odborná referentka – pokladníčka 041/ 7010424
Ing. Jarmila Bolčeková samostatná odborná referentka – mzdárka 041/ 7010420
Mgr. Andrea Kyselová samostatná odborná referentka – účtovníčka 041/ 7010420
Katarína Gaťová samostatná odborná referentka – personalistka, sekretariát riaditeľky školy 041/ 7010425
Jarmila Tomášová
informátorka  041/ 7232415
Ing. Peter Zúber školník, údržbár  041/ 7010419