Meno Pozícia E-mail Telefón
Mgr. Linda Ďuríčková samostatná odborná referentka pokladna@hazilina.sk 041/ 7010424
Ing. Jarmila Bolčeková pracovníčka pre oblasť miezd bolcekova@hazilina.sk 041/ 7010420
Mgr. Andrea Kyselová samostatná odborná referentka – účtovníčka andrea.kyselova@hazilina.sk 041/ 7010420
Katarína Gaťová samostatná odborná referentka – personalistka, sekretariát riaditeľky školy sekretariat@hazilina.sk 041/ 7010425
Jana Cibulková informátorka  041/ 7232415
Ing. Peter Zúber, Anton Ursík školník, údržbár  041/ 7010419