14. 9. – 25. 09. – odborná prax študentov 5.F, 5.G a 4.M