01.10. – plenárne a triedne rodičovské združenie (o 15.30 hod.)