05. – 07.10. 2020 rodičovské združenia 2. – 5. ročníkov formou konzultácií
                      (5.10. – 2. ročník, 6.10. – 3. ročník, 7.10. – 4. a 5. ročník)