Prvé kolo súťaže SLOVAK BARISTA CUP junior 2018 začína dňa 8. 11. 2018 na SOŠ Mladosť v Prešove.
Súťaže sa zúčastnia dve žiačky pod vedením majsterky odborného výcviku.