18.  – 23. 4. – veľkonočné prázdniny

24. 4.            – nástup do školy po veľkonočných prázdninách