Dňa 12. 04. 2024 sa v Bratislave konal 4. ročník celoštátnej súťaže Skills Slovakia Gastro Junior CUP – odbor cukrár.

V tejto súťaži sme dosiahli obrovský úspech, získali sme prvé miesto.
Súťaže sa zúčastnili dievčatá Alexandra Dubravková, 3.D a Yuxing Zhou, 2.D.

Dievčatám srdečne gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov!
Veľká vďaka patrí pani Mgr. V. Hýllovej a Mgr. M. Záňovej, ktoré žiačky pripravovali.