Finálové kolo 3. ročníka súťaže v odborných zručnostiach SKILLS SLOVAKIA – Gastro Junior METRO CUP 2023/2024 skončilo pre našu školu obrovským úspechom.

Naši žiaci Mário Gálik, 2.F a Ondrej Kulíšek, 5.F získali vo finále nádherné 1. miesto.

Žiakom srdečne blahoželáme a za prípravu ďakujeme
pánovi Mgr. F. Plavému a pani Mgr. M. Kamenčíkovej.