Žiaci našej školy si zmerali sily v športovo-vedomostnej súťaži Župná kalokagatia, ktorej poslaním je spojenie krásy tela i ducha.

54 družstiev zo stredných škôl v Žilinskom kraji súťažilo nielen v silových športoch a behu, ale aj
v teoretických vedomostiach; napr. z oblasti zdravotnej prípravy, dopravy či topografie, okrem toho preukázali aj praktické zručnosti (hod granátom na cieľ, prehup na lane a streľba zo vzduchovky).
Do finálového kola sme postúpili z krásneho 7. miesta a vo finálovom kole sme obsadili 14. miesto.

Našu školu úspešne reprezentovali: Ivan Galvánek z 2.M, Michaela Balážová z 2.D, Martin Badžgon z 3.C, Tereza Martinčeková a Paula Čižmárová z 1.M, Jessica Vráblová, Sebastián Hollý a Ondrej Prusek z 1.F

 

Za dôslednú prípravu patrí vďaka nielen súťažiacim ale aj pánovi profesorovi Mgr. Romanovi Bednarovskému.