V posledný májový týždeň sa pre všetkých žiakov prvých ročníkov konal kurz pohybových aktivít. Žiaci si užili rôznorodé aktivity, či už turistiku, prechádzky, plávanie, bedminton, ringo, futbal, volejbal, alebo i návštevu a prehliadku Budatínskeho hradu.