B o c u s e  d´ Or  S l o v a k i a  2 0 2 1

 

Dňa 24. novembra. 2021 sa konala v Bratislave najprestížnejšia kuchárska súťaž „kuchársky Oscar“.

Národné kolo Bocuse d´Or zorganizoval Slovenský zväz kuchárov a cukrárov.

Súťažiaci mali k dispozícii 5 hodín a 35 minút na to, aby prekonali samých seba a pripravili naživo tie

najlepšie jedlá pod dohľadom prestížnej poroty.

Táto súťaž bola príležitosťou aj pre  majstra odborného výcviku Františka Plavého, jeho asistenta

Ondreja Kulíška z III. F triedy a hlavnú majsterku Martinu Kamenčíkovú, ktorí získali bronzovú

medailu.

Srdečne blahoželáme a tešíme sa z ich úspechu.

Dúfame, že bude inšpiráciou pre všetkých našich žiakov.