Dvojnásobný úspech v okresnom kole SOČ

Vyhodnotenie okresného kola SOČky. V odbore  08 – Hotelierstvo, gastronómia, cestovný ruch sme získali dve krásne umiestnenia: miesto Simona Nemcová z 3. M  s prácou Tematická cesta po stopách SNP miesto  Radka Bestvinová, Tatiana Húdeková z 3. G – Slovenské dobroty Obidve práce postupujú do krajského kola. Srdečne blahoželáme!