Vyhodnotenie okresného kola SOČky.

 

V odbore  08 – Hotelierstvo, gastronómia, cestovný ruch sme získali dve krásne umiestnenia:

  1. miesto Simona Nemcová z 3. M  s prácou Tematická cesta po stopách SNP
  2. miesto  Radka Bestvinová, Tatiana Húdeková z 3. G – Slovenské dobroty

 

Obidve práce postupujú do krajského kola.

Srdečne blahoželáme!