Vyhodnocovacie správy

  Správa o VVČ 2019-2020Výkaz k správe o hospodárení za rok 2019 Správa o VVČ 2018-2019Výkaz k správe o hospodárení za rok 2018 Správa-o-VVČ-2017-18Výkaz k správe o hospodárení za rok 2017 Sprava o VVČ 2016-2017Výkaz k správe o hospodárení za rok 2016

ŠKVP

Platné ŠkVP pre študijné a učebné odbory

Dokumenty

Dokumenty     ŠKVP  Vyhodnocovacie správy  Školský poriadok 2020/2021 Klasifikačný poriadok Dodatok ku klasifikačnému poriadku Hodnotenie žiakov v čase prerušeného vyučovania Semafor COVID – 19 pre stredné školy