Schválené študijné odbory a termíny PS pre školský rok 2023/2024

Schválené  odbory štúdia a počty žiakov pre prijímanie do prvých ročníkov v  školskom roku 2023/24   (EduID  školy 100009130)   Názov          študijného odboru Počty žiakov Stupeň vzdelania Doklad o kvalifikácii Dĺžka štúdia 6323 K hotelová akadémia 30 ISCED  3A Úplné stredné odborné vzdelanie Maturitné vysvedčenie a výučný list 5 rokov 6324 M manažment regionálneho CR…

Vzory prijímacích testov

Vzory prijímacích testov     Prijímací test zo SJL_1_VZOR Prijímací test z matematiky_1_VZOR Prijímací test z ANJ_1_VZOR