Prednáška na tému DROGY

15.05. – prednáška Drogy II.C,II.D 16.05. – prednáška Drogy II.M 17.05. – prednáška Drogy II.A, II.G

Prijímacie konanie

09.   a   11. 05.  – prijímacie konanie do 1. ročníka denného štúdia šk. roka 2017/2018