Súťaž „Mladý Slovák 2017“

apríla 2017 sa uskutočnili školské  kolá, kde si mohli študenti overiť svoje vedomosti z  histórie, geografie, kultúry či športu. Naša škola sa už tradične zapája do tejto súťaže a výnimkou nebol ani jubilejný X. ročník. Najúspešnejší bol Branislav Bros (3.M), na druhom mieste sa s rovnakým počtom bodov umiestnili Tomáš Dubač (2.M), Jaroslav Cvacho (3.F) a Nikola…

Veľký úspech na gastronomickej súťaži TOP GASTRO SLOVAKIA 2017 NÁMESTOVO

V rámci TOP GASTRO SLOVAKIA 2017 NÁMESTOVO  (25. 04. – 26. 04.) prebiehali rôzne súťaže: Naša škola sa zúčastnila: baristickej súťaže SLOVAK BARISTA CUP JUNIOR (A. Michálková, Z. Kubalová z 3.F triedy,  M. Motloch z 1.F), somelierskej súťaže (L. Čelková, B. Miháliková z 3.F triedy), súťaže v odbore KUCHÁR (A. Jankovský z 1.Av,  R. Chupáňová  z …