V rámci TOP GASTRO SLOVAKIA 2017 NÁMESTOVO  (25. 04. – 26. 04.) prebiehali rôzne súťaže:

Naša škola sa zúčastnila:

 • baristickej súťaže SLOVAK BARISTA CUP JUNIOR (A. Michálková, Z. Kubalová z 3.F triedy,  M. Motloch z 1.F),
 • somelierskej súťaže (L. Čelková, B. Miháliková z 3.F triedy),
 • súťaže v odbore KUCHÁR (A. Jankovský z 1.Av,  R. Chupáňová  z  2.A,   F. Bukovský z  2.C,  A. Šálek zo 4.G),
 • súťaže v odbore ČAŠNÍK, SERVÍRKA  (A. Kelíšková zo 4.F,  D. Mičenec zo 4.G, S. Koláriková),
 • barmanskej súťaže (A. Kelíšková zo 4.F,  T. Lepiš z 2.F).

  🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂  🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

  !!! NAŠA ŠKOLA ZÍSKALA 1. MIESTO V CELKOVOM HODNOTENÍ !!!

  Blahoželáme všetkým účastníkom a ĎAKUJEME za úspešnú reprezentáciu školy!

  Ďakujeme aj všetkým pedagógom, ktorí  pripravovali vzorne a svedomito žiakov na túto náročnú súťaž!

  🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂  🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

Vo štvrtom kole SLOVAK BARISTA CUP JUNIOR 2017 sa súťažilo  tradične v nastavovaní mlynčeka, v príprave dvakrát espresso, dvakrát cappuccino a dvakrát voľný nápoj, ktorého základom musela byť káva.

Naša Saša Michálková z 3 .F sa umiestnila na 2.  mieste, 
Zuzka Kubalová z 3.F obsadila  7. miesto   a
Martin Motloch z 1.F obsadil 17. miesto,

Dievčatá tak opäť získali cenné  body na hlavnú výhru –  fakultatívny pobyt na kávovníkovej plantáži  v Brazílii .

Našich baristov pripravovala pani majsterka A. HLUCHÁ.

🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂  🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

V odbore KUCHÁR

A/ v súťaži jednotlivcov obsadil

2. miesto  Filip BUKOVÝ z 2.C

3. miesto  Andrej ŠÁLEK zo 4.G

B/ v kolektívnej súťaži

získala naša slávnostná misa ZLATO – Adam JANKOVSKÝ z 1.Av,  Romana CHUPÁŇOVÁ  z  2.A.

Našich kuchárov pripravovali pani majsterky M. KAMENČÍKOVÁ, S. RAČKOVÁ  a  pán majster F. PLAVÝ.

🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂  🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

V odbore ČAŠNÍK

A/ v súťaži jednotlivcov obsadil (príprava šalátu ako hl. jedla)

2. miesto  Daniel MIČENEC zo 4.G

B/ v kolektívnej súťaži

získal náš slávnostný stôl  ZLATO – Aneta KELÍŠKOVÁ zo 4.F, Soňa KOLÁRIKOVÁ z 2.G.

Našich čašníkov pripravovala pani majsterka V. KUBINČÁNKOVÁ.

🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂  🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

V súťaži barmanov – klasik sa umiestnil

Tomáš LEPIŠ z 2.F  v zlatom pásme    a

Aneta KELÍŠKOVÁ zo 4.F v striebornom pásme.

Barmanov pripravovala tiež pani majsterka V. KUBINČÁNKOVÁ.

🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂  🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

V somelierskej súťaži boli

Lucia ČELKOVÁ z 3.F  a  Beáta MIHÁLIKOVÁ z 3.F  víťazné v dekantovaní vína, zároveň získali obe dievčatá ocenenie  za najlepší servis červeného vína.

Obe somelierky pripravovali pani majsterka M. ZVARIKOVÁ a pani p. Ľ. ŤAŽKÁ.