Poznaním histórie pochopíme súčasnosť

Poznaním histórie pochopíme súčasnosť   Poznanie histórie vlastného národa je dôležité. V snahe o podporu záujmu mladých ľudí o našu históriu sme pripravili a 11. mája 2018 zrealizovali projekt „Poznaním histórie pochopíme súčasnosť“.  Jeho cieľom bolo priblížiť študentom významné udalosti a osobnosti, ktoré prispeli k rozvoju slovenského národa, a sú späté s územím Žilinského kraja. Naše prvé kroky viedli do Martina,…