Poznaním histórie pochopíme súčasnosť

 

Poznanie histórie vlastného národa je dôležité. V snahe o podporu záujmu mladých ľudí o našu históriu sme pripravili a 11. mája 2018 zrealizovali projekt „Poznaním histórie pochopíme súčasnosť“.  Jeho cieľom bolo priblížiť študentom významné udalosti a osobnosti, ktoré prispeli k rozvoju slovenského národa, a sú späté s územím Žilinského kraja.

Naše prvé kroky viedli do Martina, ktorý bol centrom kultúrneho a politického života v 19. a začiatkom 20. storočia. Pripomenuli sme si činnosť a význam Matice slovenskej, prijatie Martinskej deklarácie, vytvorenie Slovenskej národnej rady, ale aj významné osobnosti, ktoré tu pôsobili, najmä Andreja Kmeťa a Martina Benku. Navštívili sme aj  Etnografické múzeum, aby si študenti vedeli predstaviť život Slovákov v minulosti, dokázali pochopiť zmeny, ktorými prešli, a  oceniť prínos vytvorenia ČSR.

Ďalším cieľom  bol Ružomberok, konkrétne Galéria Ľudovíta Fullu. Po ceste sme oživili spomienku na krvavé udalosti v Černovej z roku 1907 a osobnosť Andreja Hlinku.

Projekt bol realizovaný s podporou ŽSK,  odboru školstva a športu, ktorý nám poskytol finančné prostriedky z grantového programu „Cesta za poznaním objektívnej slovenskej histórie“.