Olympiáda v anglickom jazyku – úspech v obvodnom kole

Na olympiáde v ANJ v obvodnom kole v Bytči bol Tomáš Dubáč z 2.M. Tomáš sa umiestnil  na 2.mieste z počtu žiakov 13 v kategórii 2A. V kategórii 2B sa umiestnila  Aneta Kelíšková zo  4.F triedy  na 6.mieste z počtu žiakov 13. Tomášovi aj Anete blahoželáme!