1. apríla 2017 sa uskutočnili školské  kolá, kde si mohli študenti overiť svoje vedomosti z  histórie, geografie, kultúry či športu. Naša škola sa už tradične zapája do tejto súťaže a výnimkou nebol ani jubilejný X. ročník. Najúspešnejší bol Branislav Bros (3.M), na druhom mieste
    sa s rovnakým počtom bodov umiestnili Tomáš Dubač (2.M), Jaroslav Cvacho (3.F) a Nikola Gažová (2.M), tretie miesto obsadila Beáta Miháliková (3.F). 
    V krajskom kole, ktoré sa uskutoční 8. júna 2017,  nás budú reprezentovať Branislav Bros a Tomáš Dubač.

„Mladý Slovák 2017“ je súťaž, ktorú organizuje odbor školstva a športu ŽSK s cieľom  zvýšiť záujem mladých ľudí o tradície, kultúru a históriu slovenského národa a rozvíjať ich národné povedomie.