Uplynulé dni sa niesli v znamení osláv 100. výročia vzniku ČSR a prijatia Martinskej deklarácie. Tieto významné udalosti sme si pripomenuli reláciou do školského rozhlasu a malou výstavou, na príprave ktorej sa podieľali aj študenti.
Zúčastnili sme sa tiež na „Dejepisnej súťaži k 100. výročiu Martinskej deklarácie“, ktorú zorganizoval odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja. Našu školu reprezentovali Simona Nemcová a Juraj Paršo z II. M triedy.