Erasmus + KA 219- prebiehajúci projekt

 

Zástupcovia Hotelovej akadémie, Žilina, Ing. Helena Milčevová a Ing. Dana Stredáková, PhD. sa zúčastnili 1. medzinárodného stretnutia zahájeného projektu ERASMUS+ v Portugalsku v dňoch 22.10. – 26.10.2017, v rámci ktorého reprezentovali školu a školský systém na Slovensku a absolvovali program pripravený Portugalskou stranou.

School and Education