Od 01.09.2017 je Hotelová akadémia v Žiline  zapojená do kľúčovej akcie KA 219.

 

A sme späť v škole, späť v učení a aj v projektoch.

Tešíme sa z nového projektu 7 krajín,

ktorý nám ponúka 7 jazykov, nové informácie,

výmeny skúseností, spoznávanie krajín,

nových priateľov, viac úsmevu, radosti, energie,

tolerancie, emócií, odburávania predsudkov a aj práce

na sebe, reprezentovaní seba, triedy, školy ale aj krajiny.