13. – 16. novembra 2017 sa uskutoční na našej škole baristický kurz. Organizátorom kurzu je akreditované školiace stredisko Academy of Coffee.
Na kurze sa naučíte nastavovať a pracovať s mlynčekom, speňovať mlieko, pripravovať základné kávové nápoje, základy umenia latte art.
Na kurze získate vedomostí  zo sveta kávy. Výsledkom absolvovaného kurzu je medzinárodne platný certifikát.

Bližšie informácie získaš u pani zástupkyne A. Mikolášovej.

Na kurz sa môžeš nahlásiť u hlavnej MOV pani Kubinčánkovej a u pani majsterky Hluchej.