4. eTwinning projekt 2015 – 2016

COMPLETE MY STORY

A ideme ďalej, opäť vymýšľať, zabávať sa, zdokonaľovať sa a prezentovať našu kultúru, zvyky, tradicie a životy mladých ľudí.

takto pokračujeme v novom projekte v novej zostave študentov 2.F

10 lídri nového projektu 

eTwinning

Program internetového portálu  v bezpečnom virtuálnom prostredí (TwinSpace) na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií s komunikačným jazykom anglickým pre možnosť ďalšieho vzdelávania ako učiteľov tak aj študentov sme tentokrát rozšírili o nasledovné krajiny a 4 partnerov.

Spolutvorcovia projektu:

srdce

Slovensko – zostavovateľ projektu  

Dana Stredakova       Hotelová akadémia, Žilina

srdce

Turecko  –  zostavovateľ projektu

Deniz Sengul              Ahmet Rustu Lisesi, Mudanya / Bursa

srdce

Poľsko

Marcin Hoscilowicz   III Liceum Ogólnoksztalcace w Suwalkech, Suwalki

srdce

Chorvátsko

Maja Bojanovič          Srednja škola fra Andrije Kačica Miošica u Pločama, Ploče

MAPA

A v našom ďalšom projekte sa znovu  chceme uchádzať o Certifikát kvality  na národnej ako aj európskej úrovni

phoca_thumb_l_pic 04

sme na to pripravení !!!!

Naše práce v projekte:

  PRESENTATION OF TEAMS

 •     ICE BREAKING ACTIVITIES

PRESENTATION OF TEAMS

 • ICE BREAKING ACTIVITIES

PRESENTATION OF SCHOOLS

BOOK CLUB ACTIVITIES

 •     TURKISH BOOK CLUB ACTIVITIES
 •     SLOVAK BOOK CLUB ACTIVITIES
 •     CROATIAN BOOK CLUB ACTIVITIES
 •     POLISH BOOK CLUB ACTIVITIES
 •     PADLET: WHAT ARE YOU READING?

 

LOGO, SLOGAN AND NAME OF THE CHRACTER COMPETITON

CHARACTER CREATING

 •     COMIC CHARACTER

SETTING THE SCENE(INTRODUCTION TO THE STORY)

 •     MORE ABOUT ENGLAND.

FIRST TRIP TO TURKEY

 •     TURKISH PART OF THE STORY
 •    DARMA: ACTING OF ONE PART OF THE WRITING
 •    MUSIC AND TRADITIONAL DANCE BY OUR STUDENTS

SECOND TRIP TO POLAND

THIRD TRIP TO SLOVAKIA

FOURTH TRIP TO CROATIA

COMPLETING ALL PARTS OF THE STORY

SURVEY AND WRAP-UP

GOODBYE MESSAGES