Dňa 4. novembra 2015 sa triedy 1. M a 2. M zúčastnili odbornej exkurzie v Piešťanoch.

Navštívili Slovenské liečebné kúpele a. s. s nasledovným programom:

  1. prezentácia  podniku,
  2. návšteva kúpeľného hotela THERMIA PALACE*****,
  3. návšteva kúpeľného domu IRMA**.

Študenti si vytvorili obraz o ubytovacom zariadení a oboznámili sa s jeho službami.

Zároveň mali možnosť vnímať atmosféru kúpeľného miesta. Získané poznatky môžu uplatniť pri teoretickej príprave na vyučovanie, ako aj pri písaní ročníkových prác a pri maturitnej skúške.

Fotografia0005