EXKURZIA ORAVA A LIPTOV

 

     V pondelok 9. októbra sme sa II.A a III.M triedy zúčastnili literárno-historickej exkurzie, v rámci ktorej sme navštívili regióny Orava a Liptov.
     Prvá návšteva smerovala do Múzea P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. Tu sme sa dozvedeli zaujímavosti nielen z jeho pracovného života, ale aj zo súkromia. Utvrdili sme sa, že patrí skutočne k najväčším básnikom v slovenských dejinách.
     V Jasenovej sme zavítali do domu – Múzeum  Martina Kukučína. Pani sprievodkyňa nás oboznámila  s jeho životom a tvorbou. Zároveň nám priblížila spôsob života ľudí tej doby. Kukučín bol váženým spisovateľom a lekárom nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
     Poslednou zastávkou bolo mesto Ružomberok, kde sme mali čas prejsť sa jeho historickým centrom. Na záver sme sa presunuli do Liptovského múzea. Expozícia bola rôznorodá, najviac nás zaujal Likavský poklad, fauna a flóra regiónu a tradičné vyšívané liptovské kroje.

                                                                                                          Van a Mat