Hotelová akadémia, Hlinská 31, Žilina obsadzuje voľné pracovné miesto
na pozíciu upratovačka

 

Termín nástupu: december 2023

 

Druh pracovného pomeru: pracovnú pomer na dobu určitú s možnosťou zmeny na dobu neurčitú

 

Pracovný úväzok: 37,5 hodiny týždenne

 

Kvalifikačné predpoklady: neustanovuje sa

 

Stručný popis činností: komplexné upratovanie na zverenom úseku

 

Platové podmienky: nástupný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní o zmene a doplnení niektorých zákonov – platová trieda 1

 

Výhody: dovolenka nad rámec Zákonníka práce

 

Požadované doklady: žiadosť  o prijatie do zamestnania s telefónnym alebo emailovým kontaktom, profesijný životopis,  súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia GDPR, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (posledný doklad doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy).

Podanie žiadosti: do 30. novembra 2023 emailom sekretariat@hazilina.sk, prípadne osobne alebo poštou na adresu:

 

Hotelová akadémia
Hlinská 31
010 01  Žilina

kontakt: 041/7010425

 

Vybraní uchádzači budú pozývaní na výberové konanie telefonicky.