V dňoch 13.-16. júna 2016 sa na našej škole uskutočnil Flair kurz organizovaný Slovenskou barmanskou asociáciou, pod vedením lektora Martina Jendreasa, predsedu sekcie Západ.

Kurzu sa zúčastnili študenti vybraných tried, ktorým učarovalo barmanstvo natoľko, že sa mu chcú venovať aj v budúcnosti.